eReport.sk
Ilustračné foto: pixabay

Realita slovenského vzdelávania: Prepojenosť škôl a praxe v IT sektore je skoro nulová

Možno samotné pomenovanie „zamestnanie budúcnosti“ je tak trochu pozadu keď hovoríme o pracovných pozíciách v sektore informačných technológií. Takzvaní IT-čkári sú už dnes neodmysliteľnou súčasťou takmer každej prosperujúcej firmy a dopyt po tomto povolaní na trhu narastá. Vzdelávací systém na Slovensku však na volanie doby nereaguje o čom svedčí prieskum na našich stredných školách. Ten priniesol miestami až alarmujúce výsledky. Podľa analýzy dopyt po zamestnancoch v IT sfére nekorešponduje s našim školstvom.

Nemajú páru o praxi

Väčšine mladých ľudí na Slovensku, ktorí chcú pracovať v IT sektore, chýbajú základy programovania či spracovania ochrany dát alebo znalosti zo štatistiky. To konštatuje analýza vzdelávacích potrieb Asociácie spoločností IT priemyslu, ktorá sa realizovala v rámci projektu „Rekvalifikácia – cesta k zamestnaniu“. „Prieskum reflektuje na jeden z najvážnejších problémov nášho regiónu a tým je úroveň zamestnávateľmi požadovaných kompetencií záujemcov o zamestnanie a ich pripravenosť alebo skôr nepripravenosť na trh práce,“ uviedol autor projektu a šéf Asociácie spoločností IT priemyslu Slavomír Terezka. Školy aj zamestnávatelia podľa neho preto požadujú zefektívnenie duálneho vzdelávania v tejto oblasti.

Samotná analýza si kládla za cieľ určiť úroveň vedomostí študentov stredných škôl v oblasti informačných technológií a zároveň požiadavky trhu práce na kvalifikačné štandardy v tejto oblasti. Jednými z respondentov prieskumu boli študenti stredných škôl, z ktorých 24 percent pochádzalo z odboru informačné a sieťové technológie, 22 percent z technického lýcea, ďalej 16 percent budúcich mechatronikov a 15 percent mechanikov počítačových sietí. Viac ako polovica študentov pritom bola vo veku 18 a 19 rokov.

Ilustračné foto: pixabay

Výsledkom prieskumu je podľa šéfa asociácie Terezku, že 74 percent žiakov sa v problematike IT nevie zorientovať. Študenti odpovedali v prieskume na konkrétne a praktické otázky z tejto oblasti ako napríklad: „Ste schopní extrahovať a procesovať dáta z DBM použitím SQL?“ Až 72 percent študentov uviedlo zápornú odpoveď. Takisto na otázku: „Pre ktoré z nasledujúcich činností odporúčate použiť MapReduce?,“ sa vyjadrili viac ako tri štvrtiny respondentov, že MapReduce nepoznajú. Neúspešne dopadla aj otázka ohľadne označenia správneho poradia dátovej analýzy číselne. Približne 46 percent študentov ju označilo nesprávne a len 22 percent správne. Správne poradie nevedelo označiť 32 percent žiakov technických smerov.

Ilustračné foto: pixabay

Tragický rozdiel

Predstavitelia IT sféry u nás však prízvukujú, že zamestnávatelia tlačia na školy, aby vytvorili také študijné odbory, ktoré žiakov na prax pripravia lepšie. „Je to potrebné, pretože počet zamestnancov v IT sektore stúpa a tí, ktorí prichádzajú do praxe, musia mať znalosti v štatistike, ochrane dát a zároveň mať aj všetky predpoklady na to, aby boli tímovým hráčom,“ dodal šéf asociácie. „Praktické skúsenosti chýbajú,“ skonštatoval ďalší člen Asociácie IT priemyslu Stanislav Drga, na margo výsledkov prieskumu. „Rozdiel medzi požiadavkami zamestnávateľov na pozície v sektore a skúsenosťami študentov či samotnou výukou je priam tragická, táto oblasť je žiaľ poddimenzovaná,“ uviedol. Väčšina IT firiem musí podľa Drgu svojich nových pracovníkov z radov absolventov ešte zaškoľovať, čo im prináša veľké finančné straty a tak sa zamestnávatelia chcú podieľať na výučbe a vzťah k školám zintenzívniť.

Ilustračné foto: pixabay

Prieskum však nekončí len pri suchom konštatovaní, ale v rámci projektu sa odborníci budú snažiť zanalyzovať identifikáciu chýbajúcich kompetencií a vzdelávacích potrieb a prepojiť školy s budúcimi zamestnávateľmi, respektíve hľadať spôsob, akým by k danému prepojeniu došlo. Výstupom projektu s názvom „Rekvalifikácia – cesta k zamestnaniu“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bude dvesto preškolených osôb, z ktorých 190 absolventov získa alebo si zvýši kvalifikáciu. „Zo štyroch partnerstiev so zamestnávateľmi uzavretých v rámci projektu budú minimálne štyri funkčné aj po 18 mesiacoch,“ dodal na záver Slavomír Terezka.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Realita slovenského vzdelávania: Prepojenosť škôl a praxe v IT sektore je skoro nulová

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php