eReport.sk
minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker
minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker zdroj: tasr

Prvý školský rok ministra Druckera: Priniesol zvýšenie rozpočtu pre vzdelávanie aj väčší tlak na zlepšenie kvality škôl


Pod vedením ministra školstva, výskumu vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera sa rezort školstva v tomto školskom roku výrazne zameral na zvýšenie rozpočtu pre vzdelávanie, výskum, vývoj a podporné opatrenia pre žiačky a žiakov.

Oblasť duševného zdravia detí a mladých ľudí

Jednou z hlavných priorít sa stala oblasť duševného zdravia detí a mladých ľudí, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná. Rezort školstva aj naďalej pracuje na ďalších iniciatívach, ktoré zlepšujú vzdelávací systém na Slovensku. „Som hrdý na kroky, ktoré sme prijali, aby sme zlepšili kvalitu škôl a zabezpečili lepšiu podporu pre našich študentov a učiteľov. Verím, že naše iniciatívy a investície prinesú pozitívne výsledky a prispejú k stabilnému a modernému vzdelávaciemu systému na Slovensku,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Minister školstva zároveň zdôraznil, že sa rezort zameriava na skutočné problémy, ktoré trápia deti, rodičov, učiteľov a výskumníkov a taktiež na témy, ktoré sú dôležité a pre ktoré majú odborne podložené riešenia. „Skutočným problémom slovenského vzdelávacieho systému sú nedostatočné výsledky. Podľa porovnaní PISA sú slovenské deti menej literárne a matematicky gramotné ako ich rovesníci v iných štátoch. Majú slabšie rozvinuté kreatívne myslenie a čelia zložitým výzvam, čo ovplyvňuje ich duševnú pohodu a schopnosť sústrediť sa,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Od nástupu nového ministra

Ministerstvo školstva sa od nástupu nového ministra zameralo na riešenie týchto problémov a pripravilo 40 projektov, ktoré majú byť úspešne dokončené do konca volebného obdobia. Od prvého dňa v úrade sa ministerstvo zameralo na plnenie Programového vyhlásenia vlády s cieľom zlepšiť kvalitu školstva, vytvoriť lepšie podmienky pre deti, žiakov, študentov a učiteľov a tým zabezpečiť úspešnejšiu budúcnosť detí.

Medzi hlavné priority patrí:

1. Zlepšovanie kvality školstva: Pripravený bol nový zákon o celoživotnom vzdelávaní a zmene financovania materských škôl. Rezort školstva pokračuje v kurikulárnej reforme, do ktorej sa od nového školského roka zapojí vyše 400 základných škôl. V prípade stredných škôl začalo ministerstvo školstva s optimalizáciou siete.

2. Lepšie podmienky pre učiteľov: Zavedené boli kompenzačné príspevky učiteľom.

3. Podpora duševného zdravia: Spustili sa projekty na zlepšenie duševného zdravia žiakov, vrátane návrhu pravidiel zákazu používania mobilov na základných školách.

4. Desegregácia vzdelávania: Rezort školstva pokračuje v projekte desegregácie vzdelávania rómskych detí a výrazne sa podarilo zlepšiť čerpanie eurofondov a plánu obnovy, vrátane budovania materských škôl a odstránenia dvojzmenných prevádzok.

Tieto kroky boli urobené s cieľom vytvoriť bezpečnejšie a podporné prostredie na školách, kde sa deti môžu sústrediť na svoj rozvoj a dosahovať lepšie výsledky.

Okrem vyššie uvedených priorít, rezort prišiel v tomto roku s nasledovnými opatreniami a krokmi, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu podmienok pre mládež, školstvo, výskum a vývoj: V reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu rezort posilnil personálne kapacity na prácu s mládežou, čo umožnilo opätovné zriadenie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže.

Ministerstvo školstva zároveň zvýšilo podporu talentu, predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží o 100%, s investíciou 3 169 942 eur.

Od budúceho školského roka

Pribudne na školách 2000 úväzkov pedagogických asistentov, vrátane materských a špeciálnych škôl. Posilnili sme aj počet nepedagogických zamestnancov o 673 úväzkov.

Rezort školstva investoval do špeciálno-výchovných zariadení a reedukačných centier viac ako 1,2 milióna eur. V procese tvorby je aj nový elektronický zber dát k podporným opatreniam, ale aj pre celý systém poradenstva a prevencie.

Rezort školstva podpísal v rámci výskumu a vesmírneho sektora dohody Artemis Accord, Zero Debris Charter. Ministerstvo školstva pripravilo konkrétne kroky na zlepšenie siete stredných škôl, aby lepšie zodpovedala súčasným demografickým trendom a požiadavkám trhu práce. V roku 2024 vyčlenených 60 miliónov eur na regionálny príspevok pre učiteľov.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR bola v dôsledku vysokého záujmu o budovanie nových kapacít v materských školách navýšená alokácia vo výzve na celkovú sumu 128 300 000 eur. V dôsledku vyčerpania alokácie sa v tomto školskom roku uzavrela aj výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na zvyšovanie kapacít v základných školách.

Rezort školstva zároveň pripravil Metodickú príručku desegregácie vo výchove a vzdelávaní, aby boli zabezpečené rovnaké šance na úspech pre každé dieťa.

Katalóg podporných opatrení

Tento školský rok bol zavedený Katalóg podporných opatrení, ktorý obsahuje súbor 21 opatrení na podporu detí ohrozených rizikom. Tento školský rok fungovalo 32 Regionálnych centier podpory učiteľov a od septembra k nim pribudne ďalších 8, čím vznikne celoslovenská sieť podporných mentoringových centier.

Rezort školstva pripravil zákon o vzdelávaní dospelých

Ministerstvo školstva spustilo projekt DigiEDU, v rámci ktorého analyzuje súčasný stav vybavenia škôl potrebným digitálnym vybavením. Vysoké školy podpísali výkonnostné zmluvy, ktoré zabezpečujú lepšie financovanie na základe dosiahnutých výsledkov. Realizovali sme veľtrhy ALMA MATER 2024, ktoré prepojili 8009 stredoškolákov so slovenskými vysokými školami.

Okrem toho realizujeme projekt štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorý podporuje nedostatkové odbory sumou 16 500 eur. V rámci projektu podpory internacionalizácie vysokých škôl sme umožnili verejným vysokým školám sa historicky prvýkrát odprezentovať v národnom stánku na veľtrhoch APAIE v austrálskom Perthe a NAFSA v americkom New Orleans. Vysoké školy budú povinné vytvárať podmienky pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o deti mladšie ako tri roky, a to bez znižovania nárokov na ich študijný výkon. Od nástupu súčasného vedenia rezortu bolo do vysokého školstva pridelených navyše 122 miliónov eur, čím sa celkový rozpočet zvýšil na 759 miliónov eur.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD)
  2. poslanec NR SR Tibor Gašpar (SMER-SD)
  3. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes po zasadnutí Rady vlády SR

Príspevok na ubytovanie a stravovanie študentov

Na konzorciá vysokých škôl bolo vyčlenených 120 miliónov eur, z čoho je už kontrahovaných 95 miliónov eur. Pridelených bolo 52 miliónov eur na prístupy k vedeckým databázam do roku 2027 a 27 miliónov eur na rekonštrukcie budov a infraštruktúry vysokých škôl, vrátane študentských domovov. Zvýšil sa aj príspevok na ubytovanie a stravovanie študentov. Plánuje sa navýšenie počtu medikov o 150 od akademického roka 2024/2025. Celkovo bolo do vysokého školstva pridaných 332 miliónov eur. V rámci postoja ku kultúrno-etickým témam minister školstva uviedol, že kultúrno-etické spory nie sú a ani nikdy nebudú prioritou ministerstva.

„Sústredíme sa na zvyšovanie gramotnosti, kompetencií, duševnú pohodu a sociálny vývoj našich detí. Rešpektujeme, že zodpovednosť za výchovu detí a vedenie ich k hodnotám nesú nielen školy, ale predovšetkým rodičia,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ministerstvo školstva sa aj naďalej sústredí na praktické a efektívne riešenia s priamym dopadom na kvalitu vzdelávania, ktoré rozhodujú o úspešnej budúcnosti Slovenska.

„Kým budem ministrom školstva, o obsahu vzdelávania na školách budú rozhodovať odborníci. Mojou úlohou je vytvoriť im na to čo najvhodnejšie podmienky,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Prvý školský rok ministra Druckera: Priniesol zvýšenie rozpočtu pre vzdelávanie aj väčší tlak na zlepšenie kvality škôl

Odoberať
Upozorniť na
7 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: