eReport.sk
Eurobankovky. Foto: tasr/ap

PRIESKUM: Sme optimisti? Takýto je vývoj odkladu splátok u Slovákov


Domácnosti, ktoré využili odklad splátok úverov, sú optimistickejšie. Už len 1,6 % z nich očakáva výrazné ťažkosti so splácaním svojich záväzkov v budúcom roku.

Ukázal to tretí prieskum Národnej banky Slovenska, ktorý mapuje vývoj odkladu splátok. V predošlom prieskume takmer 12 % týchto domácností očakávalo neschopnosť splácania úverov. Prieskum však ešte nezachytáva nástup druhej vlny pandémie ani výrazné obmedzenia mobility prijaté v októbri.

Viacerí dlžníci sa vrátili do zamestnania

O výsledkoch tretieho prieskumu informuje NBS vo svojom najnovšom analytickom komentári. Z dôvodu vypuknutia koronakrízy využilo odklad splátok vyše päť percent zadlžených domácností, čo predstavuje približne 10 % objemu retailových úverov. Ďalších 9,4 % si vybavilo iné zmeny úverových podmienok, a to napríklad zníženie mesačných splátok či refinancovanie úveru. „Tento podiel vzrástol z predchádzajúcej hodnoty 3,4 %, čo môže súvisieť so šesťpercentným podielom domácností bez odkladu či iných zmien, ktoré v minulej vlne prieskumu plánovali danú zmenu uskutočniť,“ uvádza sa v analytickom komentári. Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie sa podľa analytikov NBS v čase prieskumu prejavil návratom značnej časti dlžníkov do zamestnania alebo obnovením podnikania.

Negatívne očakávania má už len 1,6 % domácností

V porovnaní s predošlou vlnou prieskumu sú aktuálne očakávania výrazne pozitívnejšie. Negatívne očakávania má už len 1,6 % domácností s odkladom či inými zmenami úverových podmienok, čo predstavuje 0,23 % z celkového počtu zadlžených domácností a 0,26 % z celkového objemu retailových úverov. „Najväčší vplyv na tomto výraznom zlepšení očakávaní má časť domácností, ktorá požiadala o inú zmenu úverových podmienok než odklad splátok. Z nich sa významnej časti očakávania zlepšili,“ konštatujú analytici NBS.

Dáta zbierali pred vypuknutím druhej vlny epidémie

V prípade domácností s odkladom klesol podiel domácností s negatívnymi očakávaniami z 5,1 % na 4,3 %. Dáta použité v aktuálnej vlne prieskumu však boli zozbierané pred vypuknutím druhej vlny epidémie, keď ešte panovali veľmi optimistické očakávania. „Výrazné obmedzenia mobility, ktoré zaviedla vláda na manažovanie pandémie, sa prejavia v odpovediach v nasledujúcich vlnách prieskumu,“ uvádza sa v analytickom komentári.

Stále sú takí, čo plánujú odklad splátok

V domácnostiach bez zmeny úverových podmienok sa očakávania mierne zhoršili. Ide však väčšinou o domácnosti, ktoré predpokladajú riadne splácanie svojich dlhov v budúcom roku. Osem percent z domácností, ktoré zatiaľ nepožiadali o zmenu úverových podmienok, plánuje túto zmenu v blízkej dobe uskutočniť, v rámci čoho už len 0,1 % plánuje požiadať o odklad splátok.

V porovnaní s výsledkami druhej vlny prieskumu sa priemerný pokles príjmu domácností bez zmeny úverových podmienok v septembri viac než zdvojnásobil. Zatiaľ čo v druhej vlne prieskumu tieto domácnosti vykazovali v priemere štvorpercentný pokles príjmu oproti predkrízovému obdobiu, v aktuálnej vlne sa pokles zvýšil na hodnotu 9,5 %. Naopak, domácnosti s odkladom či inými zmenami úverových podmienok sa príjmovo výrazne priblížili k hodnote z obdobia pred koronakrízou. „Augustový 23-percentný pokles príjmu týchto domácností sa znížil na hodnotu 12 %, avšak táto hodnota je stále vyššia než u skupiny domácností bez zmeny úverových podmienok,“ dodali analytici NBS.

Zdroj: tasr, foto: tasr/ap

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

PRIESKUM: Sme optimisti? Takýto je vývoj odkladu splátok u Slovákov

KOMENTOVALI STE: