eReport.sk
Ilustračné foto: tasr

Povodne u nás za prvý polrok 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur

Povodne na Slovensku v prvom polroku 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do júna 2021, ktorú v utorok schválila vláda.
      
Následkom povodní na území Slovenska vznikli od januára do júna škody vo výške viac ako 2.253.204 eur, z toho boli škody na majetku fyzických osôb 572.028 eur. Na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov išlo o škody vo výške 8100 eur, na majetku obcí 411.267 eur, na majetku vyšších územných celkov 34.408 eur a na majetku štátu 1.227.399 eur.  
      
Vláda na svojom utorkovom rokovaní súhlasila s uvoľnením vyše 3.302.771 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a s ich použitím na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume viac ako 2.587.382 eur. Rovnako aj na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume vyše 715.388 eur.

Najviac si odtrpelo 7 krajov

V prvom polroku tohto roka bolo povodňami zasiahnutých sedem krajov. Z materiálu vyplýva, že išlo najmä o okresy Skalica, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Myjava, Púchov, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok, Turčianske Teplice, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Snina, Košice, Košice-okolie a Spišská Nová Ves. „V hodnotenom období na území Slovenska vznikali povodne s odlišným charakterom. V zimnom období prevažujú povodne z topenia sa snehu, kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa. V letnom období dominujú povodne zapríčinené dažďom či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok,“ uvádza sa v materiáli.
      
Povodne na Slovensku si od januára do konca júna vyžiadali 97-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 221-krát druhého stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v ôsmich oblastiach.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Povodne u nás za prvý polrok 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur

Politika

Celebrity

Šport

Zaujímavosti