eReport.sk

Pokuty za nabíjanie auta: Keď môžete urobiť viac škody ako osohu


Elektromobily na Slovensku nie sú síce ešte úplne bežnou záležitosťou, ale zároveň nepredstavujú ani žiadnu raritu. Dokonca sa ich počet neustále zvyšuje. S dopytom sa zahusťuje aj sieť nabíjacích staníc. Majitelia áut na elektrický pohon aj majitelia nehnuteľností s nabíjacími stanicami však môžu byť nemilo prekvapení pokutami za odber elektriny pri nabíjaní.

Sankcie za prekročenie odberu

Podľa údajov Ministerstva hospodárstva bolo do konca júna tohto roka na Slovensku zaevidovaných 1 021 plug-in hybridov a 1 582 batériových elektrických áut. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast o 32,5 %. Dopyt po ekologickejšej forme prepravy má za následok, že narastá aj počet staníc, kde môžete so svojim elektromobilom „natankovať“. Majiteľ auta bez alternatívneho pohonu ak naplní plnú nádrž svojho vozidla, tak ďalej ho tankovacia pištoľ nepustí. Pri aute na elektrický pohon sa vám však môže stať, že dostanete pokutu za prekročenie odberu elektriny pri nabíjaní. Takýto nepríjemný „pozdrav“ môže dokonca prísť aj na adresu, kde žiadny elektromobil nie je zaregistrovaný.

„Keďže nabíjanie na verejných staniciach je pomerne drahé, množstvo vlastníkov elektromobilov a hybridov sa snaží nabíjať lacnejšie na vlastnej nabíjačke doma či v zamestnaní. Môže však pritom prekročiť zmluvne stanovený odber, za čo je následne sankcionovaný,“ vysvetľuje nám Michal Kolimár, riaditeľ strediska distribúcie energií a energetický audítor spoločnosti PPA Power DS.

Veľký problém pre budovy

V praxi to znamená, že elektromobil, ktorý sa nabíja, predstavuje pre elektrické rozvody budovy významnú záťaž. Pri montáži nabíjačky sa na tento faktor obvykle neberie ohľad. Ak je nabíjačiek viac, elektrikári pri montáži zvýšia aj hlavný istič budovy, čo však vyústi do vyšších mesačných fixných poplatkov za elektrický výkon. Ak má budova predimenzovaný hlavný istič, môžu sa zbytočné náklady vyšplhať aj nad tisíc Eur za mesiac. Ak má budova hlavný istič, kde sú nabíjačky pripojené, naopak, poddimenzovaný, môže byť podľa Michala Kolimára situácia ešte horšia. „Napríklad počas teplého dňa budú rozvody elektriny zaťažené chladením budovy a zároveň sa prídu nabíjať elektrické vozidlá, môže sa sieť preťažiť, čo bude mať za následok výpadok elektriny v celej budove,“ objasnil odborník. Technici potom napätí chodia z jedného konca budovy na druhý a snažia sa zistiť, čo sa to vlastne stalo. Hľadať vypadnuté ističe vo väčšej budove je podľa neho veľmi nepríjemné a môže trvať dlho.

Tento problém je podľa odborníka možné vyriešiť inteligentným riadením nabíjania, čím sa dosahuje maximálna bezpečnosť aj úspora v poplatkoch za elektrickú energiu. Riadiaci systém sleduje elektrické rozvody budovy a v prípade nedostatku voľnej kapacity mierne znižuje rýchlosť nabíjania. Daný systém nabíjačke aj elektrickému vozidlu „povie“, koľko môže v danom okamihu zo siete odoberať. Tým sa optimalizuje zaťaženie elektrických rozvodov budovy a taktiež nehrozí riziko výpadku elektriny.

Podobná situácia je v obchodných centrách, hoteloch a na firemných parkoviskách. V týchto objektoch sa stáva, že niektoré dni nenabíja nikto, inokedy sú obsadené aj všetky nabíjačky. Obchodné centrá a hotely sú obvykle napojené na rozvody vysokého napätia a majú zmluvný limit výkonu, ktorý sa nazýva rezervovaná kapacita. Za prekročenie tejto kapacity účtujú distribútori elektriny vysoké pokuty, až 33 Eur za každý kiloWatt prekročenia.

Výhodne nabíjať môžu rovnako aj ľudia doma pomocou domácej stanice s výkonom 6 až 6,5 kiloWattu a nie cez klasickú zásuvku. Podľa odborníka sa čas potrebný na nabitie auta sa skráti o dve tretiny.

 Foto: iStock, pixabay

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Pokuty za nabíjanie auta: Keď môžete urobiť viac škody ako osohu

KOMENTOVALI STE: