eReport.sk
Richard Sulík. Foto: tasr

Podrobný horoskop Richarda Sulíka: Je inteligentný, no z tohto má extrémny strach

Čo veštia hviezdy šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi? Podrobný horoskop vypracoval pre eReport astrológ Štefan.

Pretože ja nepoznám presný čas narodenia Ing. Richarda Sulíka, tak som stanovil iba fiktívny čas jeho narodenia a to presne na 12:00. Podľa tohto mnou iba fiktívne stanoveného času, má osoba narodená v piatok 12.01. 1968 o 12.00 v Bratislave, svoj Ascendent v znamení Býka, ktorého vládkyňa je Venuša nočného vplyvu. V ten deň a v tom čase sa Venuša nachádzala na 12°a 39´ astrologického znamenia Strelec v 7. astrologickom dome (Váhy) a za veľmi pozoruhodnú skutočnosť považujem aj fakt, že hrot 8. astrologického domu (Škorpión) bol iba jeden stupeň od pozície Venuše, čo prakticky značí, že Venuša vykonávala obrovský vplyv nielen na záležitosti 7. astrologického domu, ale aj na záležitosti 8. astrologického domu. Je dôležité, aby si čitateľ uvedomil i fakt, že akákoľvek planéta vždy presne ukazuje len to, čo sa deje prostredníctvom jej charakteru (v akomkoľvek) astrologickom znamení, ktoré nám jasne ukáže to, ako sa všetko v živote človeka prostredníctvom (konkrétnej) planéty uskutoční a samotný astrologický dom, ukazuje na to, kde sa to všetko v živote človeka uskutočňuje…!

Venuša presne v tejto veľmi zaujímavej pozícii a s týmito aspektmi, jednoznačne poukazuje na fakt, že tento človek disponuje niekoľkými skutočne úprimnými priateľmi, má tendenciu mať vysoké spoločenské postavenie, ktoré mu zabezpečila nielen jeho vrodená, ale i tá dlhoročným a veľmi kvalitným vzdelaním (ďaleko od miesta narodenia) získaná fakt vysoká inteligencia. Manželstvo je s vysokou pravdepodobnosťou u tejto osoby úprimne šťastné a pre toto šťastie sa táto osoba vie extrémne obetovať – skutočné šťastie rodiny je pre tohto človeka oveľa viac než je pre väčšinu iných ľudí. Priateľstvo, obchodné či politické partnerstvo je pre túto osobu, naozaj veľmi dôležité a väčšinu z tohto druhu vzťahov, má tento človek fakt veľmi súladných a úprimne harmonických.

Absolútne neprijateľným pre túto osobu nie je človek s diametrálne odlišným názorom, ale tá osoba, ktorej až príliš dominantne pôsobiace a chronicky prebujnelé EGO sa za každú cenu snaží presadiť vždy výhradne len ten svoj názor či postoj a to zásadne vždy arogantným a tvrdohlavým spôsobom. Pravdepodobne si tento človek neúmyselne občas i sám podvedome priťahuje konfliktné situácie odohrávajúce sa na verbálnej úrovni s takým druhom ľudí, ktorí sa cítia v jeho prítomnosti naozaj veľmi zle a to z jednoduchého dôvodu: Majú pred touto osobou s veľmi kvalitným vzdelaním naozaj obrovské komplexy menejcenností, ktoré veľmi dôkladne maskujú pred svojim okolím, aby si zachovali svoju dôstojnosť a dominantnosť.

Za pozoruhodné považujem tiež i to, že Venuša vo vzťahu voči Lune v živote osoby s takýmto astrologickým horoskopom (často) poukazuje i na opustenie krajiny – na emigráciu v detstve. Tak toto je skutočne veľmi stručne opísaný Ascendent a jeho vládkyňa Venuša i jej najdôležitejší vplyv na človeka narodeného presne v tento dátum a čas. Slnko má tento človek na 21°a 18´v znamení Kozorožec v 9.astrologickom dome (Strelec) a tvorí veľmi krásny i veľmi pozitívny – ten najlepší možný aspekt na Pluto, ktoré sa v tých časoch nachádzalo v astrologickom znamení Panny v 6. astrologickom dome (Panna). Prakticky a zrozumiteľne vyjadrené toto znamená, že tento človek je preto veľmi materiálne orientovaný a tiež extrémne pragmaticky orientovaný, čo dokáže vzhľadom na polohu Slnka v 9. astrologickom dome (Strelec) priviesť túto osobnosť až k mimoriadne vysokému stupňu idealizmu a perfekcionizmu, ale zároveň tiež priam až k extrémne brutálnej tvrdosti, pretože niekedy sú pre túto osobu masy ľudí, nad ktorými má tento človek, naozaj obrovskú moc, iba čísla v tabuľkách štatistických údajov. Napriek tejto vnútornej extrémnej tvrdosti Kozorožca, dokáže prejaviť aj mimoriadne silné a tiež i úprimné city už aj vzhľadom k tej skutočnosti, že jeho citový život je síce intenzívny, ale veľmi skrytý a najmä pred očami iných – cudzích ľudí, ktorí nepatria do jeho rodiny, tento človek svoje city málokedy, alebo absolútne vôbec navonok (účelovo) neprejavuje hlavne z tej príčiny, lebo to považuje za prejav svojej slabosti, ktorú by cudzí ľudia, mohli proti nemu raz zneužiť.

Tento človek, je skutočný perfekcionista a taktiež zároveň aj špičkový expert na kvalitné a reálne analyzovanie vyhrotenej (krízovej) situácie. Úprimne sa snaží konať vždy rozumne a zodpovedne, pričom si chce napriek svojmu veľmi dobrému srdcu vždy pred okolím udržať i masku tvrdého a nekompromisného človeka, ktorý vždy potláča do úzadia potreby svojej duše a pravidelne sa s radosťou utvrdzuje vo svojom stanovisku byť buď to extrémne fanatickým v Boha veriacim človekom, alebo naopak – byť extrémne fanatickým ateistom…! Retrográdne Pluto v astrologickom znamení Panny a ešte aj v 6. astrologickom dome (Panna) poukazuje aj na skutočnosť, ktorá bude pravdepodobne, pre väčšinu čitateľov tejto astrologickej analýzy veľmi šokujúca, lebo práve táto osoba, je nielen dokonale schopná obrovských, priam až nadľudských výkonov a to buď fyzickým, alebo tým duševným spôsobom a tiež disponuje i všetkými kvalitami fakt skvelého vodcu – Alfa samca. Luna v znamení Blížencov v 2. astrologickom dome (Býk) = dualita osobnosti je šokujúco extrémna, pričom vládca toho znamenia Merkúr denného vplyvu je na 0°a 15´v astrologickom znamení Vodnár v 10. astrologickom dome (Kozorožec) v krásnom trojuholníku na retrográdny Urán, ktorý sa nachádza v znamení Panny taktiež ako Pluto – v 6. astrologickom dome (Panna). To značí, že tento človek je v konkrétnej oblasti skutočne nedocenený aj ľuďmi zo svojho (pracovného) okolia a ktorý veľmi trpezlivo čaká (určite sa jej dočká) na svoju fakt obrovskú životnú šancu.

Táto osoba, je nielen v hĺbke svojho srdca skutočne veľmi dobrým a tiež úprimným človekom, ktorý si dokáže vždy čestne priznať to, ak sa naozaj pomýlil, ale je to fakt výnimočná ľudská bytosť, ktorá je skutočne Vesmírom obdarovaná (aj) prostredníctvom genetického dedičstva úžasnou schopnosťou verbálneho prejavu i rýchlosťou svojho myslenia, ktoré je bez pochýb naozaj geniálne. Tento človek je naozaj veľmi spontánny so zmyslom k úprimnej sebakritike. Peniaze hrajú v živote tejto osobnosti naozaj významnú rolu, lebo predstavujú pre dušu tohto človeka (predovšetkým) emocionálne bezpečie, pretože má (podvedomo) fakt obrovský strach z chudoby, ktorý má v jeho duši extrémne veľké rozmery. A to je v astrologickom horoskope dokonale zvýraznené opozíciou Marsu, ktorý sa nachádzal v piatok 12.01. 1968 o 12:00 presne na 02°a22´v znamení Rýb v 11. astrologickom dome (Vodnár) a Jupiterom, ktorý sa nachádzal na 05°a 07´v znamení Panny v 5. astrologickom dome (Lev) a bol ku tomu všetkému (!) ešte aj v retrográdnom pohybe, čo jednoznačne poukazuje v osi ženských pohyblivých znamení (Ryby – Panna) na strašné skúsenosti z dávnej minulosti predošlého života s obrovskou chudobou…! Práve preto je toto hlavná príčina toho, že pri napĺňaní svojej mimoriadne veľkej túžby materiálne sa čo najlepšie zabezpečiť, dokáže sa v konkrétnom momente u tohto človeka prejaviť i temná stránka jeho osobnosti. A to značí, že vtedy by duša tohto človeka, dokázala byť skutočne extrémne krutá, cynická i bezohľadná. A presne za túto v charaktere tejto osobnosti (zriedkavú) negatívnu črtu, nesie absolútne plnú zodpovednosť Saturn, ktorý sa v piatok 12.01. 1968 presne o 12:00 nachádzal v astrologickom horoskope tejto osoby a všetkých ľudí, ktorí sa narodili v ten deň, na tom mieste a v tom čase, na 06°a 40´v znamení Baran v 12. astrologickom dome (Ryby) a tvorí skutočne mimoriadne negatívny aspekt na Jupiter, ktorý je vlastne v ANTISCIU Saturna i naopak…!

Občas má tento človek i problém so zlou pýchou, ktorú si zamieňa so správnou hrdosťou, čo spôsobuje Slnko v negatívnom aspekte na Severný lunárny uzol v Baranovi a Južný lunárny uzol vo Váhach, ale ja som si úplne istý, že tento človek, má v sebe oveľa viac dobra, než zla.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Podrobný horoskop Richarda Sulíka: Je inteligentný, no z tohto má extrémny strach

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti