eReport.sk

On už čas nemá


Andy Winson sa už viac než 20 rokov zaoberá osobnostným rozvojom a stratégiami dosahovania výnimočných výsledkov. Na Slovensku založil Akadémiu Andyho Winsona a stojí tiež za knižným bestsellerom Mysli, Konaj, Zbohatni.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

On už čas nemá

Aktuálne