eReport.sk

Od 5. 2. 2021 do 12. 2. 2021

Je skutočne irelevantné, že značná časť z vás – ľudí narodených so Slnkom v astrologickom znamení Panny s vysokou pravdepodobnosťou zaujme dôrazne odmietavý postoj voči môjmu nasledujúcemu skalopevnému názoru, že pre vás, ako pre zemské znamenie je a aktuálne aj pokračuje len začiatok veľkých a pre istú časť z vás (naozaj) úžasných zmien…!

Pre drvivú väčšinu z vás – teda ľudí narodených so Slnkom v astrologickom znamení Panny prakticky iba (s malými zmenami) pokračuje obdobie, ktoré sa dá nazvať čo sa hviezdnych a planetárnych aspektov týka, ako viac, než len dobre uspokojujúce. Tvrdím to i napriek tomu, že existujú občas i náhle problematické dni či hodiny, počas niektorých z týchto ešte stále aj veľmi kritických dní a to kvôli (už reálne končiacej sa…!) pandémii s názvom COVID-19. Stále tvrdím a budem tvrdiť tešiac sa skvelému duševnému zdraviu, že napriek tým nejakým občasným a svojim rozsahom i dopadom na životy skôr tým menším, než väčším problémom, by drvivej väčšine z vás – ľudí Pannám v tomto týždni mal OSUD pozitívne priať, lebo stále extrémne pomalý pohyb Pluta zo znamenia Kozorožec, a k tomu veľmi pomalý pohyb Uránu v znamení Býk, ktorému asistuje svojou prítomnosťou aj Mars, je skutočne ten pevný základ vždy výborného, alebo aspoň veľmi dobrého (životného) úspechu, aj keď zázraky, ešte zatiaľ nebudú (určite) prichádzať, darí sa vám – Pannám neporovnateľne lepšie, než iným ľudom. Budete (ešte stále) oplývať a disponovať slušnou silou. Niektorí z vás, bez pochýb fyzickou, iní zase tou duchovnou a ďalšia skupina i tou finančnou.

Očakávajte jedno zaujímavé stretnutie, alebo (pozoruhodné) prekvapenie, ku ktorému by malo prísť už skoro. Vo svojom okolí máte úctyhodnú šancu (aj) prostredníctvom svojej povšimnutiahodnej značnej kreativity spojenej s vašou okolím dobre vnímanou schopnosťou vybrúsiť každý váš plán do definitívnej podoby skutočne vzácneho diamantu. Ste skvelí partneri v každej oblasti – obchodnej, ale i sexuálnej. Naozaj máte pred sebou ešte veľa, po každej stránke, priaznivých dní. Využite každý z nich…!

Ďalšie znamenia


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Od 5. 2. 2021 do 12. 2. 2021

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php