eReport.sk
Prázdna peňaženka.
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock.com

Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi sa stali v apríli štyridsiatnici

V apríli zbankrotovalo 419 obyvateľov Slovenska, čo je oproti aprílu 2020 s 963 osobnými bankrotmi medziročný pokles o 56 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v marci zbankrotovalo 284 dlžníkov, ich vo štvrtom mesiaci toho roka bolo o 47,54 percenta viac. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

„V apríli sme medzi dlžníkmi identifikovali 59 osôb bez domova, s adresou na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese. Predstavujú až viac ako 14-percentný podiel. Identifikovali sme aj 16 manželských párov a tri páry v inom príbuzenskom zväzku, napríklad rodičov s deťmi. Osobný bankrot tak v mnohých prípadoch zasahuje celé rodiny,“ upozornila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Najviac osobných bankrotov bolo v Nitrianskom kraji

Súdy v apríli vyhlásili 414 konkurzov a piati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového počtu osobných bankrotov ich bolo 30 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 389 na majetok nepodnikateľov. V apríli súdy zároveň zrušili 700 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 644 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 56 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi sa stali v apríli štyridsiatnici s 30,55-percentným podielom, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,25 percenta. Zároveň bolo najviac osobných bankrotov, a to 92, vyhlásených v Nitrianskom kraji. Najmenej osobných bankrotov zaznamenali v Bratislavskom kraji, kde oddlženie súdy povolili 26 obyvateľom.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi sa stali v apríli štyridsiatnici

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti