eReport.sk
Ilustračné foto: tasr

Prvé štatistiky: Na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov. Je viac mužov alebo žien? A koľko ľudí je rozvedených?

Na Slovensku v súčasnosti žije 5.449.270 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51 percent žien. Vyplýva to z prvých základných výsledkov tohtoročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

Sčítanie bolo pre Štatistický úrad SR výzvou. „Uvedomili sme si tiež veľa možností informačných technológií. Elektronické sčítanie výrazne administratívne odľahčilo obyvateľov krajiny. Ďalšie výsledky budeme zverejňovať na začiatku budúceho roka,“ uviedol predseda ŠÚ Alexander Ballek. ŠÚ pri sčítaní okrem údajov od obyvateľov pracoval aj s inými zdrojmi. „Vďaka tomu sme získali presnejšie informácie,“ poukázala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková.

Výsledky sčítania potvrdil podľa jej slov trend starnutia obyvateľstva. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od nula do 14 rokov) tvorí 16 percent, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 percent a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (viac ako 65 rokov) predstavuje 17 percent. „Oproti roku 2011 výrazne narástol podiel obyvateľov nad 65 rokov. Vidíme to vo všetkých krajoch, najviac ich počet narástol v Trenčianskom kraji,“ spresnila Ivančíková.

Až 98,9 percenta obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Z prvých výsledkov tiež vyplýva, že o niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 percenta) ako na vidieku (46,8 percenta). Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.

Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí vzrástol

Z populácie tvoria 18,4 percenta. Naďalej však má najviac obyvateľov dosiahnuté úplné stredné vzdelanie s maturitou. „Výrazne najvyšší podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním (31,7 percenta) žije v Bratislavskom kraji,“ spresnila Ivančíková. V tomto kraji je tiež najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 percenta).

Podľa jej slov zároveň mierne narástol podiel rozvedených a slobodných ľudí. „Z hľadiska rodinného stavu je najviac (44,4 percenta) obyvateľov slobodných, 40 percent ženatých alebo vydatých, 8,2 percenta je rozvedených a sedem percent je vdovcov alebo vdov,“ vymenovala Ivančíková. V rámci sčítania bolo celkovo sčítaných 1.234.592 domov. Takmer tretina bola postavená v období medzi rokmi 1961 až 1980. „V posledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 percenta domov, z toho najviac v Bratislavskom kraji,“ spresnila.

Obdobím s najvyšším počtom rekonštrukcií domov boli podľa SODB roky 2010 až 2015, keď prešlo rekonštrukciou 23,2 percenta domov. Najčastejšie to bola obnova okien či zateplenie domu. „Stále však máme na Slovensku takmer 39 percent domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec,“ skonštatovala Ivančíková. Zlepšila sa aj vybavenosť bytov. Na Slovensku prevažujú byty v rodinných domov, je ich až 49,2 percenta, a v bytových domov (45,9 percenta). Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom kraji, najnižší v Trnavskom kraji, ukázalo sčítanie.

Všetky štatistické údaje sú dostupné na stránke www.scitanie.sk. „Sprístupnenie výsledkov bude výlučne elektronicky,“ dodala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ Zuzana Podmanická. V januári by mal ŠÚ zverejniť ďalšie údaje vrátane počtov obyvateľov hlásiacich sa k jednotlivým cirkvám na Slovensku. Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Prvýkrát vo svojej histórii bolo založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a bolo plne elektronické. Obyvateľ sa sčítaval sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára trvalo do 31. marca. Asistované sčítanie bolo od apríla do konca októbra.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Prvé štatistiky: Na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov. Je viac mužov alebo žien? A koľko ľudí je rozvedených?

Čítajte viac…

Politika

Celebrity

Šport

Zaujímavosti