eReport.sk
Natália Milanová, foto: tasr

Milanová zverejnila plán zmien pre kultúru: Zamerala sa na niekoľko oblastí

Ministerka kultúry SR Natália Milanová na sociálnej sieti zverejnila dokument o plánovaných reformách na podporu kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu. Materiál pod názvom Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu definuje päť zásadných oblastí, ktoré chce rezort pomocou legislatívnych, personálno-technických a logistických nástrojov kvalitatívne meniť. Investičnú požiadavku na realizáciu celého plánu odhaduje na 246,5 milióna eur.

Milanová pripúšťa, že zverejnené reformné plány sa môžu stať súčasťou národného plánu obnovy, deklaruje však pripravenosť realizovať reformný plán aj prostredníctvom iných finančných nástrojov. „Napríklad prostredníctvom klasických eurofondov alebo priamo zo štátneho rozpočtu, na čom je jednoznačná dohoda s ministerstvom financií,” zdôraznila Milanová.

Niekoľko miliónov eur

Reformný plán je rozdelený na reformu nástrojov na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (s narátanou alokáciou 61 miliónov eur), reformu štruktúry a kvality knižničnej siete (101 miliónov eur), reformu starostlivosti o zbierkové fondy pamäťových inštitúcií (75 miliónov eur), reformu starostlivosti o pamiatkový fond (6,5 milióna eur) a reformu plurality a dôveryhodnosti médií (3 milióny eur).

„Pri reforme podpory kreatívneho priemyslu ide o reformu umeleckých fondov, zriadenie agentúry pre rozvoj KKP a vznik platformy pre odbyt výrobkov tradičných remesiel,” približujú autori dokumentu. Spomínajú tiež transformáciu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na širšie koncipovaný fond na podporu kultúry menšinových skupín.

Odstránenie deformácií a zvýšenie atraktivity

Cieľom reformy štruktúry a kvality knižničnej siete je odstrániť jej existujúce deformácie a revitalizovať ponúkané knižničné služby tak, aby boli atraktívnejšie a prístupnejšie pre občanov. Reforma ráta s novelou zákona o knižniciach i s vyhláškou Ministerstva kultúry SR o nosnej knižničnej sieti, rovnako tak so zavedením jednotného knižnično-informačného systému.

Prostredníctvom reformy starostlivosti o zbierkové fondy pamäťových inštitúcií by sa mali budovať zdieľané depozitáre pre múzeá, galérie a knižnice, rovnako by sa mal vybudovať centrálny depozitár pre RTVS. Cieľom reformy starostlivosti o pamiatkový fond je zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu SR prostredníctvom úprav metodiky, ktorou sa PÚ riadi.

V rámci reformy plurality a dôveryhodnosti médií autori dokumentu vyslovujú ambíciu vyrovnať trhové podmienky pre všetkých poskytovateľov mediálnych služieb. „A to zavedením koregulačného mechanizmu, čím by sa podporila súťaž a kvalita poskytovaných mediálnych služieb,” vysvetlili predkladatelia materiálu. Cestou k dosiahnutiu cieľa majú byť legislatívne úpravy a tiež príprava a implementácia integrovaného informačného systému registrov v médiách a audiovízii.

Zdroj: tasr

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity