eReport.sk
ilustračná foto, pixabay.com

Mesiac úcty k starším


Október je už viac než tri desaťročia Mesiac úcty k starším. V decembri 1990 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti a poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí.

Zrejme už vtedy príslušné organizácie zaznamenali isté problémy vo vzťahoch k seniorom, ktoré vyplynuli najmä z požívačného životného štýlu mnohých mladších. Rodičia, z ktorých nemali finančný profit, im už boli na ťarchu. Takýto prístup sa nerodí z večera do rána; je to dlhodobý proces. Aj pred desaťročiami nebolo ojedinelé, že deti odložili svojich rodičov do domova dôchodcov a navštíviť ich prišli raz za mesiac v termíne výplaty ich dôchodku, ktorý im hneď zrekvirovali. Možno im málo v detstve čítali rozprávku O troch grošoch, ak už nehovoríme o štvrtom príkaze Desatora.

Prvoradé sú vzťahy v rodinách

Ministerstvo sociálnych vecí, samosprávy aj mnohé neziskové organizácie pripravujú na október aktivity, zamerané na seniorov, čo je nepochybne chvályhodné a žiaduce. Ale stačí to pre celkovú nápravu vedomia spoločnosti? Rozhodne nie; to ani nie je v ich silách. Prvoradé pre zmysluplnú jeseň života sú vzťahy v rodinách. Seniori neraz vedia pomôcť svojim deťom s ich ratolesťami. A keď im zdravotný stav neumožňuje byť aktívnymi, aj vtedy môžu najbližším poskytnúť príklad, ako znášať nepriaznivú situáciu, porozprávať vnúčatám zážitky zo svojho detstva, či vypočuť si ich zážitky. Na to si treba nájsť čas a vedieť sa rozprávať. To je však pre mladších neraz nezvládnuteľná úloha.

Reálnu komunikáciu vytláča virtuálna

Častou výhovorkou je, že dnešná hektická doba takýmto aktivitám nepraje. Skutočný dôvod je však nevhodný časový manažment. Reálnu komunikáciu vytláča virtuálna. Priznajme si, koľko času zabijeme na sociálnych sieťach rôznymi jalovými debatami a čítaním bezvýznamných statusov s odôvodnením, že to je pre náš život nesmierne dôležité. Omyl, priatelia. Generácie pred nami sociálne siete nemali, a žili spokojnejšie, s minimálnym výskytom depresií. To si treba uvedomiť ako prvé.

Kurzy verzus realita

Agentúry dnes prichádzajú s ponukou rôznorodých kurzov, v ktorých prezentujú najnovšie poznatky psychológov a psychiatrov. Neraz sa to minie účinku, pretože po návrate do bežnej reality ich účastníci majú problém dodržiavať zásady, ktoré by si radi osvojili. Úspech sa dostaví jedine vtedy, ak uplatnenie teórie v praxi zlepší medziľudské vzťahy. Hlavne však ide o to, aby ľudia prirodzené veci nevnímali ako teóriu.

Ľudstvo prežilo vďaka tomu, že rešpektovalo prirodzené pravidlá. K nim patrí aj úcta k rodičom. Ak ju máme, je veľký predpoklad, že ju budeme mať aj k ostatným ľuďom. Už totiž vieme, čo úcta znamená. Rodičom nikdy nevrátime to, čo nám dali. Ale vždy sa nám vráti to, čo im dáme my.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Mesiac úcty k starším

Odoberať
Upozorniť na
2 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre