eReport.sk
Foto: shutterstock

Máte vysoký krvný tlak? Nepodceňujte to! Čo všetko vám hrozí?

Dlhodobo neliečený vysoký tlak môže viesť k upchatiu ciev, k mŕtvici, infarktu, zlyhaniu srdca či obličiek. Slovenská nadácia srdca a Únia pre zdravšie srdce upozorňuje, že ide o hlavný rizikový faktor pre vznik srdcovo-cievnych príhod. Správna liečba a jej dodržiavanie môže, naopak, úmrtia v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení znížiť až o štvrtinu. Na Slovensku trpí hypertenziou približne 30 percent dospelej populácie.

V dôsledku hypertenzie sa rôznym spôsobom poškodzujú cievy. Narúša sa prietok krvi a nekontrolovaný tlak v cievach môže spôsobiť zakrvácanie alebo nedokrvenie orgánov, čo môže spôsobiť až odumretie tkaniva. Podľa vedúceho lekára oddelenia intervenčnej angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Petra Vařejku je nebezpečné najmä poškodenie hrudnej alebo brušnej aorty, kde hrozí vnútorné krvácanie.  

Narušiť sa môže aj tepna zásobujúca mozog, v dôsledku čoho hrozí mŕtvica. „Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú,“ vysvetlil Zoltán Goldenberg z I. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty (LF) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Hypertenzia sa tiež podieľa na vzniku alebo progrese kognitívnych porúch a demencií, najmä Alzheimerovej choroby.

Dlhodobo neliečená hypertenzia a s ňou spojené zúženie ciev má vplyv aj na srdce. To musí pumpovať krv proti väčšiemu odporu, kvôli čomu jeho steny hrubnú a zväčšuje sa. „Srdcové komory nie sú dostatočne poddajné a ťažšie sa plnia krvou,“ vysvetlila primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH Ivana Šoóšová s tým, že stále zvyšujúca záťaž srdca môže vyústiť až k zlyhaniu srdca.

Ohrozené sú aj obličky. „Dvanásť percent pacientov zaradených do dialyzačného programu v Európe je v dôsledku zlyhania funkcie obličiek v súvislosti s vysokým krvným tlakom,“ ozrejmil prednosta I. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a UNB Martin Demeš.

V prípade diagnostikovanej hypertenzie u niektorých pacientov postačuje zmena životosprávy v prípadnej kombinácii s liekmi. Efektivitu zvyšuje možnosť liečby v jednej tablete, tzv. „single pill“. Napríklad v prípade vysokého krvného tlaku súčasne s vysokým cholesterolom ovplyvňuje oboje. „Užívanie jednej tablety až o 70 percent zlepší spoluprácu pacienta s liečbou v porovnaní, ak by musel užívať napríklad tri tablety,“ vysvetlila Šoóšová.

Dôležitá je aj spolupráca a dôvera vo vzťahu lekár-pacient. Profesor Daniel Pella z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upozornil na tzv. nocabo efekt. „Len čo si pacient na príbalovom letáku prečíta nejaké vedľajšie účinky lieku, tak často liečbu, pokiaľ mu to lekár nevysvetlí, prestane užívať, lebo sa obáva“ zhrnul s tým, že je potrebné overovať si zdroje a vyhýbať sa dezinformáciám.

Zdroj: tasr, foto: shuttertock


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Máte vysoký krvný tlak? Nepodceňujte to! Čo všetko vám hrozí?

Najnovšie