eReport.sk
Ilustračné foto: shutterstock

Každé sociálne zariadenie má povinnosť hlásiť denne prípady COVID-19

Každé zariadenie sociálnych služieb má v zmysle pandemického plánu povinnosť denného hlásenia pozitívnych prípadov na nový koronavírus medzi klientmi i zamestnancami. V domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove za bývalého vedenia pochybili okrem iného tým, že takéto prípady nenahlasovali. Ministerstvu práce ich nahlásil až intervenčný tím rezortu zdravotníctva. Nezrovnalosti následne zistil aj intervenčný tím rezortu práce, ktorý bol do zariadenia povolaný.

„Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR neevidoval žiadne hlásenie o mimoriadnej udalosti napriek tomu, že v zariadení COVID-19 bol. Túto informáciu nám poskytol až intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR,” uviedla hovorkyňa rezortu Michaela Slivková Kirňaková.

Zistili nezrovnalosti

Ministerstvo podľa nej okamžite po zistení poslalo do zariadenia intervenčný tím metodikov a intervenčný tím psychológov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ako aj zamestnancov odboru hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií. Ich cieľom bolo zastabilizovať situáciu a čo najskôr pomôcť zariadeniu dostať pandemickú situáciu pod kontrolu. „Títo pracovníci počas monitorovania situácie v zariadení zistili nezrovnalosti,” poznamenala Slivková Kirňaková s tým, že na to upozornili aj mestskú časť ako zriaďovateľa, ktorý podnikol náležité kroky. Monitorovanie dohodnutých opatrení pokračuje.

Pripravujú legislatívne zmeny

Ministerstvo pripravuje legislatívne zmeny v oblasti inšpekcie v sociálnej starostlivosti. Cieľom je integrovať vykonávanie inšpekcie na rôznych úsekoch sociálnej starostlivosti. Kontroly sú totiž v súčasnosti rozdrobené na rozličné inštitúcie a organizačné zložky štátnej správy, čo sťažuje dostupnosť informácií, operatívnosť a efektívnosť vykonávaných kontrol. „Okrem iného budeme v rámci prípravy tejto legislatívy riešiť aj problematiku vykonávania možnej kontroly priestorov, kde je oprávnené podozrenie na poskytovanie nelegálnych sociálnych služieb,” priblížila Slivková Kirňaková. Návrh zákona plánuje rezort pripraviť tento rok, účinnosť by mal nadobudnúť od budúceho roka.

Kontrolujú dodržiavanie ľudských práv

Dohľad nad dodržiavaním zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej služby vykonáva ministerstvo najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, dodržiavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby či vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia.

V DD Pažítková odhalili prípady možného týrania seniorov. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Anonymný podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi sa objavil už vlani na jeseň, v januári tohto roka bol postúpený Bratislavskému samosprávnemu kraju. Ten sumarizuje podklady pre kontrolu, so súčinnosťou oslovil viaceré inštitúcie.

Zdroj: tasr

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport