eReport.sk
Jozef Habánik , foto: tasr

Habánik: Gröhling si musí udrieť po stole a presadiť športový semafor

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling by sa mal zamerať na presadenie športového semafora a postupný návrat detí a mládeže do tréningového a súťažného procesu. Myslí si to člen Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a športu Jozef Habánik Ten hodnotí prvý rok vlády premiéra Igora Matoviča.

„Tu bude musieť „udrieť po stole“ a vyjednať s krízovým štábom jasné a zrozumiteľné pravidlá fungovania, vrátane pokračovania v prezenčnej forme vzdelávania. V opačnom prípade to aj pri najlepšej snahe bude vnímané ako chaos v pravidlách a rodičia budú právom nahnevaní,“ povedal Habánik. Ako ďalej tvrdí, riaditelia škôl, učitelia a rodičia nemôžu byť donekonečna rukojemníkmi pri prijímaní opatrení, ktoré sa neustále menia pod vplyvom sporov, ktoré sa vôbec školstva nedotýkajú.“

Rozhodnejší a aktívnejší pri vyjednávaní financií

Rovnako by podľa neho mal byť šéf rezortu školstva aktívnejší a rozhodnejší pri vyjednávaní o financiách alokovaných do školstva v štátnom rozpočte. „Osobitne pri verejných vysokých školách, kde pokles zdrojov na roky 2021 – 2023 (takmer 144 miliónov eur) je skúškou ich odolnosti,“ poznamenal Habánik. Podľa neho by mal minister školstva určite prijať a akceptovať pripomienky reprezentácie vysokých škôl k predloženej novele vysokoškolského zákona.

Pozitívne Habánik vníma to, že v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, prerušením prezenčnej formy výučby takmer na všetkých stupňoch vzdelávania v regionálnom školstve, dokázal minister školstva v spolupráci so zriaďovateľmi, riaditeľmi škôl, stavovskými organizáciami a profesijnými združeniami pripraviť nástroje na zabezpečenie dištančnej formy, vrátane nevyhnutných legislatívnych úprav. „Podarilo sa mu tiež v zložitej epidemiologickej situácii pripraviť školský COVID automat a aspoň nakrátko ho uviesť do praxe,“ poznamenal. Ako opozičný poslanec oceňuje, že sa Gröhling pravidelne zúčastňuje na rokovaní školského parlamentného výboru a odpovedá aj na nepríjemné otázky.

Na otázku, čo sa považuje za najväčšiu zmenu v rezorte pod vedením ministra školstva Habánik odpovedal, že rok je pomerne krátka doba na hlbšie hodnotenie. „Snahu o aktívnu komunikáciu nemožno prehliadnuť. Návrhy na legislatívne zmeny sú len v štádiu príprav alebo pripomienkových konaní, takto o rok už budem môcť byť konkrétnejší,“ dodal.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Habánik: Gröhling si musí udrieť po stole a presadiť športový semafor

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php