eReport.sk
Minister školstva Branislav Gröhling, foto: eReport

Gröhling sľubuje lepšie časy: Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve

Naozaj sa niečo pohne? Alebo sú to zase len plané sľuby. Minister školstva Branislav Gröhling je plný optimizmu a tvrdí, že od štvrtka nastáva reformný školský skok. Cieľom je posunúť školstvo do 21. storočia. Podľa ministra sú základom zmien v školstve tri hlavné zákony, ktoré schválila Národná rada SR.

Ide o novely školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Vďaka novelám zákonov bude možné zmeniť obsah vzdelávania, výrazne digitalizovať školstvo, podporiť inkluzívne vzdelávanie či skvalitniť vzdelávanie učiteľov.
      
Novely trojice zákonov predstavujú kostru pre reformy v školstve. Minister školstva uviedol, že dokopy ide o približne stovku zmien. „Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve. Budeme ich zavádzať do praxe cez zmeny v učive, na ktorých už teraz robí vyše 300 pedagógov a odborníkov, cez kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov alebo cez investície a reformné plány z plánu obnovy. Mnohé viditeľné úpravy už aj zavádzame, ďalšie postupne budeme,“ uviedol šéf rezortu školstva.
      
Hlavným cieľom reformy obsahu vzdelávania je, aby všetko, čo sa deti v školách naučia, vedeli využívať v praxi. Učivo sa prispôsobí podľa šéfa rezortu školstva dnešnej dobe a odstráni sa prílišné memorovanie poučiek. Pozornosť sa presunie na rozvoj schopností, kritického myslenia, digitálnej, environmentálnej či finančnej gramotnosti u žiakov.
      
Ďalšou zmenou je aj kvalitné vzdelávanie učiteľov. „Kvalitné vzdelávanie učiteľov veľmi často robili mimovládne organizácie spolu s učiteľmi z praxe, preto v zákone umožňujeme vzdelávanie aj pre neštátnych poskytovateľov,“ dodáva minister. Vzdelávať učiteľov už nebudú podľa Gröhlinga úradníci, ale učitelia z praxe. Vzniknúť v tejto súvislosti má aj 40 regionálnych centier, dve z nich sú už vytvorené.
      
Ďalšie zmeny nastanú v oblasti podpory inovácií a modernizácie výučby. Na jednom mieste budú zhromaždené nové spôsoby vzdelávania, osvedčené metódy a prístupy k modernej výučbe v podobe „katalógu inovácií“. Školy budú môcť tieto prístupy automaticky zaviesť do svojej výučby bez ďalšieho schvaľovania.
      
Vznikla aj nová pozícia školského digitálneho koordinátora, ktorý má na starosti vzdelávanie učiteľov aj žiakov vo využívaní digitálnych technológií a v ich zavádzaní do výučby. Už teraz sa v školách táto pozícia pilotne zavádza a záujem o ňu prejavilo 414 škôl.
      
Zmeny sa dotknú aj systémovej podpory žiakov so znevýhodnením. Zákony definujú pojem inkluzívne vzdelávanie. Vďaka reforme poradenského systému budú mať žiaci podľa ministra školstva dostupnejšiu starostlivosť a odborné poradenstvo.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Gröhling sľubuje lepšie časy: Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti