eReport.sk
fond, obnovy, športu na Slovensku
Predseda fondu Ladislav Križan, foto:tasr

Fond na podporu športu vyčlenil milióny eur pre kluby na Slovensku!

Fond na podporu športu rozdelí tridsiatim profesionálnym športovým klubom na Slovensku finančné príspevky vo výške 3,387.318,17 eur na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.

„Vďaka veľmi úzkej medziinštitucionálnej spolupráci medzi Fondom na podporu športu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) budú na účty 30 profesionálnym športovým klubom poskytnuté finančné príspevky vo výške 3,387.318,17 eur určené na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Uzniesla sa na tom správna rada Fondu na podporu športu na svojom 19. zasadnutí dňa 12. marca 2021,“ uvádza sa v tlačovej správe Fondu.

Finančné príspevky budú poskytnuté pre subsektor profesionálneho športu, ktorého súťaže aj bez divákov dlhodobo prebiehajú. V novembri 2020 preto poskytlo MŠVVaŠ SR dotáciu profesionálnym športovým klubom basketbalu, volejbalu, hádzanej, futbalu a ľadového hokeja v celkovej sume dva milióny eur. Udialo sa tak prostredníctvom ich národných športových zväzov (pre SFZ cca 760.000 eur, SZĽH 580.000 eur, SBA, SVF a SZH – 220.000 eur) pri ich spoluúčasti. Tieto zväzy zároveň vyčlenili z vlastných zdrojov na daný účel sumu jeden milión eur (SFZ min. 380.000 eur, SZĽH 290.000 eur, SBA, SVF a SZH – po 110.000 eur).

Podpora športovým klubom z finančných prostriedkov MH SR v objeme 10 miliónov eur je vzhľadom na termín použitia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu realizovaná prostredníctvom Fondu na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a Fondom z decembra 2020. Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z 10 miliónov suma šesť miliónov eur. Prvú, pre tento proces nevyhnutnú schému pomoci (tzv. „de minimis“) schválil Protimonopolný úrad SR ešte na záver roka 2020.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Fond na podporu športu vyčlenil milióny eur pre kluby na Slovensku!

Aktuálne v športe

Futbal, hokej

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php