eReport.sk
Pestovatelia konopy
foto zdroj: tasr

Európska komisia čiastočne zaregistrovala iniciatívu o konope

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že sa rozhodla čiastočne zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Európska iniciatíva týkajúca sa konopy“. Na tlačovú správu EK upozornil spravodajca TASR.

Organizátori stojaci za novou občianskou iniciatívou vyzývajú exekutívu EÚ, aby zvolala celoeurópske zhromaždenie občanov, ktoré by sa zaoberalo politikou v oblasti konopy vrátane sankcií za jej používanie. Ďalej EK žiadajú, aby podporovala prístup k liečebnej konope a umožnila cezhraničnú prepravu konopy a jej derivátov predpísaných na liečebné účely s cieľom zabezpečiť plné požívanie práva na zdravie. Komisia by zároveň mala vyčleniť potrebné zdroje z rozpočtu EÚ na výskum konopy na liečebné účely.

Celoeurópske zhromaždenie občanov k politike v oblasti konopy

Komisia dospela k záveru, že táto iniciatíva môže byť zaregistrovaná iba v súvislosti s druhým a tretím cieľom, pretože iba tieto ciele spĺňajú požiadavky na registráciu. Registráciu prvého cieľa iniciatívy – celoeurópske zhromaždenie občanov k politike v oblasti konopy – musela exekutíva EÚ zamietnuť, pretože predloženie návrhu právneho aktu v tejto veci nepatrí do jej právomocí.
Rozhodnutie o registrácii iniciatívy, pokiaľ ide o jej druhý a tretí cieľ, je právnej povahy a nenaznačuje, aké konečné právne a politické závery eurokomisia prijme.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok

V oboch prípadoch musí EK svoje rozhodnutie zdôvodniť

Po registrácii iniciatívy majú jej organizátori šesť mesiacov na to, aby začali so zberom podpisov. Ak európsku iniciatívu občanov počas jedného roka podporí aspoň milión občanov z najmenej siedmich členských štátov EÚ, musí na ňu eurokomisia odpovedať. Znamená to, že bude musieť rozhodnúť, či žiadosti vyhovie a prijme zodpovedajúce legislatívne opatrenia, alebo nie. V oboch prípadoch musí EK svoje rozhodnutie zdôvodniť.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Európska komisia čiastočne zaregistrovala iniciatívu o konope

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre