eReport.sk
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock.com

Dočkajú sa Bratislavčania dlho sľubovaného vlakového terminálu v Ružinove?

Bratislavčania by sa mali onedlho dočkať železničnej stanice v mestskej časti Ružinov. Jedná sa o prestupný vlakový terminál, ktorý by mal nadväzovať na električky aj autobusy, ktoré majú konečnú zastávku v Ružinove. Kedy bude terminál hotový?

Téma prestupného vlakového terminálu nie je žiadnou novinkou, hovorí sa o ňom už roky. Už pred skoro desiatimi rokmi sa objavili plány na výstavbu spomínaných terminálov v rámci Bratislava. Malo ich tvoriť sedem zastávok: Devínska Nová Ves, Lamačská brána ( Bory), Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov a Vrakuňa. Ako to už býva, projekt sa z rôznych dôvodov zastavil. Hlavným dôvodom bolo dlhé čakanie na vypracovanie štúdie železničného uzla Bratislavy, ktorú si dali ŽSR vypracovať. Na základe štúdie sa ako najefektívnejšie ukázalo vybudovanie zastávok práve v Ružinove a Vrakuni.

Jednoduchý prestup

Terminál v Ružinove sa bude nachádzať kúsok od obratiska električiek. Nástupište je projektované tak, aby ľudia mohli čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie prestúpiť na autobusy alebo električky. Ráta sa s urýchlením prestupov a napojením na existujúce aj budúce prestupné uzly MHD.

Súťaž bola zrušená

Obstarávanie na projektovú dokumentáciu sa uskutočnilo už v roku 2O19 súťaž však bola zrušená, pretože sa prihlásil iba jeden uchádzať a ponuku, ktorú predložil výrazne prevýšil cenu zákazky. Opakovane sa obstarávanie spomínanej projektovej dokumentácie uskutočnilo v auguste 2020. Súťaž vyhrali dve spoločnosti Reming Consult, a.s. ( projekt železničnej zastávky v hodnote 323-tisíc eur bez DPH) a Valbek&Prodex, s.r.o. Bratislava (projekt výhybne v sume 298-tisíc eur).

Zmluva je už podpísaná

Dňa 5. mája 2021 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spolu za účasti ministra dopravy Andreja Doležala ako aj starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Martina Chrena podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie, uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

,,Novým terminálom umožníme cestujúcim bezproblémový a rýchly prestup, ako sa hovorí suchou nohou, z vlaku na mestskú hromadnú dopravu a opačne. Pomôžeme tak skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut. Projekt odbočky zároveň zvýši priepustnosti veľmi intenzívne využívanej trate smerom na Dunajskú Stredu.” zmienil sa Andrej Doležal minister dopravy a výstavby SR. Projekt by mal odľahčiť dopravu v meste a uvoľniť parkovacie miesta, čo je dlhodobo jeden z najväčších problémov v Bratislave.

Prestupný terminál TIOP Ružinov bol plánovaný s krajným nástupišťom s dĺžkou 180 metrov po ľavej strane traťovej koľaje, jednokoľajnej komárňanskej trate. ,,Vzhľadom na pripravované vybudovanie novej výhybne odbočka Ružinov prišlo k zmene postranného nástupištia na ostrovné nástupište minimálnej dĺžky 200 metrov medzi jednokoľajnou traťou Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Podunajské Biskupice a dvojkoľajnou traťou Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS s obojstranným mimoúrovňovým prístupom,” informoval generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

V projekte ,,Terminál integrovanej osobnej prepravy Ružinov – odbočka” sa jedná o stavbu, ktorá je realizovaná z dôvodu zvýšenia priepustnosti trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava – Nové Mesto, tým pádom budú existujúce trate prepojené koľajovými spojkami a vďaka tomu sa zriadi odbočka s cieľom aby sa zvýšila kapacita jednokoľajnej trate smerom do Komárna. Nová odbočka Ružinov bude pozostávať zo šiestich nových výhybiek medzi existujúcimi koľajami. Vlaky po komárňanskej trati sa budú môcť premávať po dvoch koľajniciach aj medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a zastávkou Ružinov. Vytvorí sa aj plnohodnotná trojkoľajná trať v úseku Bratislava-Nové Mesto – TIOP Ružinov. Tým sa zvýši ešte viac priepustnosť trate smerom na Podunajské Biskupice. Terminál integrovanej osobnej prepravy Bratislava – Ružinov zastávka s napojením na existujúcu železničnú, cestnú trať mestskej hromadnej dopravy. Trojkoľajový úsek ďalej pokračuje na smer Podunajské Biskupice – jednokoľajná trať a dvojkoľajná trať smer Bratislava – ÚNS a Bratislava – Petržalka.

Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby realizácia oboch častí projektu TIOP Ružinov bola v predpokladanom termíne do Decembra 2023.

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport