eReport.sk
Jánošík, foto: Divadlo Aréna

Divadlo Aréna má za sebou premiéru: JÁNOŠÍK – PRÍBEH VRAHA?

Divadlo Aréna má za sebou novú premiéru inscenácie JÁNOŠÍK s podtitulom PRÍBEH VRAHA?, ktorá je súčasťou známeho Občianskeho cyklu Divadla Aréna. V predstavení sa objavili mnohé známe herecké tváre ako Richard Autner, Eňa Podzámska, či Roman Pomajbo.

Hra Jakuba Nvotu, napísaná na objednávku Divadla Aréna, vznikla v spolupráci s Historickým ústavom SAV a predstavuje osudy nášho národného hrdinu Juraja Jánošíka v novom svetle, na základe autentických dobových materiálov. Ako Jánošíka vnímali štúrovci?Koľko síl ich stálo vytvoriť zo zbojníka legendu?

Zbojníctvo alebo lúpežníctvo predstavuje v našich dejinách veľmi zaujímavý jav. Na jednej strane pôsobilo na území dnešného Slovenska v minulosti viacero skupín zo zbehnutých poddaných, bývalých vojakov a z rôznych marginálnych skupín obyvateľstva. Išlo o obyčajných lupičov, ktorí neváhali okradnúť kohokoľvek, kedykoľvek a nezastavili sa pred páchaním násilia toho najhrubšieho zrna. Na druhej strane tu boli zbojníci, okolo ktorých sa vytvorila ľudová tradícia. Tá ich skutky heroizovala, dávala im punc odbojnosti voči existujúcemu spoločenskému poriadku a považovala ich za bojovníkov za slobodu. Patrili k nim bývalí poddaní, ktorí svoje násilné činy zamerali na predstaviteľov privilegovaných skupín obyvateľstva a ostatných ľudí neokrádali,
alebo len v menšej miere. Ich správanie vidiecke obyvateľstvo tolerovalo a podporovalo. Zo všetkých „legendárnych“ zbojníkov si najpevnejšie pozície získala
postava Juraja Jánošíka.

Jánošík je v dnešnom chápaní mýtická postava, ktorá vznikla prostredníctvom literatúry 19. storočia a bola zakonzervovaná na svoju dobu priekopníckym dielo Andreja Melicherčíka v 50. rokoch 20. storočia. On prispel k stabilizovaniu Jánošíkovského klišé aj v povedomí súčasnej spoločnosti. Téma zbojníctva bola zároveň ideálnym nástrojom historickej propagandy komunistického režimu, ktorý takto ískal bojovníka proti feudálnemu zriadeniu.

Nemalou mierou prispela k mytologizácii jánošíkovskej témy literatúra, divadlo a najmä nové médium – film. Už prvé slovenské kinematografické dielo bratov Siakeľovcov je venované práve Jánošíkovi, ale pre bežného diváka sa priam kánonom chápania tejto postavy stalo spracovanie režiséra Paľa Bielika z roku 1963. Dvojdielny film, priam holywoodskeho charakteru, je sugestívnou epopejou, ktorá prináša nereálneho mýtického Jánošíka do povedomia každého, kto mal možnosť toto dielo vzhliadnuť. Jánošík spersonifikovaný v osobe charizmatického Františka Kuchtu sa stal doslova národným hrdinom. Je aj dôsledkom toho, že o Jánošíkovi sa vlastne
nediskutuje, aj súčasní autori sa podriaďujú obrazu vznešeného zbojníka Andreja
Melicherčíka, a tak konzervujú mýtickým Jánošíkom toho reálneho, historického.
Obdivovanie „tohto“ Jánošíka je na tej istej úrovni ako obdiv k Robinovi Hoodovi, ktorý
vlastne ani nebol reálnou postavou.

Text hry bol napísaný na objednávku Divadla Aréna a inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna. V inscenácii zaznejú verše Jána Kalinčiaka z básne Túženie. Kostýmy do inscenácie zapožičala RTVS. V inscenácii sa objavili viacerí známi herci. Hlavnú postavu Jánošíka si zahral talentovaný Richard Autner. V ďalších rolách uvidíme Kamila Mikulčíka, Juraja Loja, Romana Pomajba, Ondreja Kovaľa, Broňu Kováčikovú a Eňa Podzámska.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Divadlo Aréna má za sebou premiéru: JÁNOŠÍK – PRÍBEH VRAHA?

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti