eReport.sk
Zuzana Plačková, foto: instagram

Čo prezrádza Plačkovej reč tela? Zhodnotila ju odborníčka na neverbálnu komunikáciu

Známa influencerka s manželom si slobodu užívajú pár dní a už natáčajú svoje záujmy na sociálnych sieťach jedna radosť. K trestným činnom, z ktorých bolo vznesené voči nim obvinenie sa vyjadrujú minimálne. J zrejmé, že sa rozhodli poslúchnuť svojho advokáta.

O ich osude totiž bude ešte rozhodovať Najvyšší súd. Ten môže ľahko otočiť týchto dvoch do väzby. Takže každý jeden prešľap by ich ešte mohol stáť slobodu. A tak sú opatrní. Expertka na neverbálnu komunikáciu a forenzná konzultantka Nora Lauková rozkľúčovala Plačkovej prejav.

Čo možno vyčítať zo správania Zuzany S. Plačkovej na prvý pohľad?

Podľa prejavov neverbálnej komunikácie je viditeľný postoj, ktorý je uzatvorený. Tento postoj z kontextu neverbality vyjadruje nedotklivosť, vytvorenie odstupu v situácii, ktorá sa javí nepríjemná. Vyjadrujú to skryté zakliesnené/prekryté ruky, ktoré sú výrazne pri tele s cieľom zakryť svoje emočné prežívanie. Hlava je mierne vkliesnená medzi ramená, v miernom vysunutí je najmä tvár v dolnej časti. Celková chôdza sa prejavuje dynamikou, avšak uzatvorenou chôdzou, časté zmeny polohy deklarujú prežívanú neistotu a nervozitu v danej situácii a za daných okolností. Prejav je sprevádzaný nadväzovaním komunikačného a očného kontaktu v podhľade, čo v takýchto prípadoch zobrazuje prekrývanie emocionálneho pnutia.

Čo o nej prezrádza jej vyjadrovanie a tiež neverbálna komunikácia?

V rámci vyjadrovania je spôsob otvorený, priamy s potrebou poukázať na určitú formu vyvolávania ochrany, ktorú deklaruje masám. Je to prirodzený spôsob ľudí s takouto osobnosťou, najmä pri typoch, pre ktoré je dôležitá vonkajšia prezentácia, obdiv a prestíž.

Ako hodnotíte jej prvotnú reakciu, kedy poznamenala, citujem: „Nech mi dajú aspoň follow“ a keď nastupovala do auta, povedala, že sa vyjadrí na svojom instagramovom profile?

Táto reakcia je opäť jej prirodzená, čím dáva odkaz masám, že je si to, čo sa stalo, potrebné všímať, stojí to za zmienku a má zámer poukázať na nespravodlivé konanie, ktoré ona takto vníma. Má zámer ukázať ľuďom, že aj toto stojí za „follow“. Pri takýchto prejavoch správania ide o to, že ten, kto dáva takýto odkaz, verbálne a neverbálne žiada o podporu/ochranu/pochopenie vonkajšie prostredie. Je to pre takúto osobnosť dôležité, pretože vonkajšia podpora pri týchto typoch osobností vytvára formu chráneného prostredia s dôrazom na potrebu sebaprezentácie a vnútorného emocionálneho uspokojenia.

„Som nevinná a toto je proste bežný postup,“ zneli jej slová po výsluchu. Dá sa aj z tohto niečo vyčítať?

Podľa intenzity a výšky hlasu a celkového kontextového prejavu, spôsobu reči a tempa je citeľné, že vnútorne verí, že to bude v poriadku. Pri takomto spôsobe paralingvistiky je čiastočne poznateľná emócia neistoty, smútku v záverečnej časti smerom k obavám. Dôraz je na nedokončenej prvej vete, kedy pri neverbálnom prejave dochádza k nesúladu verbálneho a neverbálneho prejavu.

Zhodnotila „body language“ plačkovej forenzná konzultantka Nora Lauková pre markiza.sk.

Foto: ereportinstagram


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Čo prezrádza Plačkovej reč tela? Zhodnotila ju odborníčka na neverbálnu komunikáciu

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti