eReport.sk
Ľudovít Makó, jeden z najkľúčovejších kajúcnikov na Slovensku.
Ľudovít Makó. Foto: tasr

Čo je pri kajúcnikoch neakceptovateľné? Expert upozornil na niekoľko faktov

AKTUALIZOVANÉ – O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí zväčša až súd, spravidla znížením trestu. Na Slovensku Trestný poriadok umožňuje voči spolupracujúcemu obvinenému zastaviť, podmienečne zastaviť alebo prerušiť trestné stíhanie už v predsúdnom konaní. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytol podpredseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Ondrej Laciak.

Tvrdí, že v praxi možno evidovať niekoľko prípadov, keď bol obvinený vzatý do väzby len na základe usvedčujúcej výpovede spolupracujúceho obvineného, bez ďalších podporných dôkazov. „Je nevyhnutné, aby sa výpovede spolupracujúcich obvinených dôsledne preverovali orgánmi činnými v trestnom konaní tak, ako to vyplýva z ustálenej rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva,“ priblížil.

Výpoveď jedného svedka by stačiť nemala

Laciak podotkol, že obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že spáchal skutok, ktorý má znaky trestného činu a je obava, že mohol byť naplnený jeden alebo viacero dôvodov väzby.

„Na to, aby mohol byť obvinený súdom vzatý do väzby, musí byť jeho obvinenie dôvodné a opreté o konkrétne skutočnosti – dôkazy. Výpoveď len jedného svedka alebo spoluobvineného bez ďalších, hoci aj nepriamych dôkazov by vo všeobecnosti nemala byť dostatočným podkladom na tzv. materiálny predpoklad pre vzatie do väzby,“ poznamenal.

O benefitoch za výpovede

Uviedol, že najmä pri organizovanom zločine sa inštitút spolupracujúceho obvineného osvedčil ako jeden z kľúčových dôkazov na odhalenie trestnej činnosti, ktorú by inak bolo veľmi náročné preukázať.

„Tento inštitút sa využíva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na druhej strane, takýto dôkaz by nemal byť jediným, ale mal by skôr vniesť súvislosti k iným zabezpečeným priamym alebo nepriamym dôkazom,“ povedal. Je podľa neho neakceptovateľné, aby spolupracujúci obvinení požívali výnosy z trestnej činnosti ako benefit za ich výpovede.

Zdôraznil, že inštitút spolupracujúceho obvineného možno využiť, ak sa obvinený významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Tiež v prípade zločinov páchaných teroristickou alebo inou skupinou. Možno ho využiť aj v prípade, keď sa podieľal na zistení alebo usvedčení páchateľa trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin.

Ministerstvo nevylučuje, že tému otvorí

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v inštitúte spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika.

„Nedá sa však vylúčiť, že sa táto téma v istom štádiu prác otvorí. Aktuálne sme v štádiu vyhodnocovania podkladov k zmenám od jednotlivých rezortov,“ potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

V súvislosti s medializovanými tvrdeniami, že niektorí obvinení sú väzobne stíhaní na základe jedného svedectva kajúcnika Bubla uviedol, že posudzovanie kvantity a kvality dôkazov je subjektívne. „O každej väzbe rozhoduje nezávislý a nestranný súd, prvostupňový a nadradený,“ podotkol.

Rezort spravodlivosti zároveň považuje za správne, že legislatíva umožňuje voči spolupracujúcemu obvinenému podmienečne pozastaviť trestné stíhanie, ak sa významnou mierou podieľal na objasnení závažného trestného činu.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Čo je pri kajúcnikoch neakceptovateľné? Expert upozornil na niekoľko faktov

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti