eReport.sk
Ilustračné foto: tasr

Činnosť obnoví Mestský parkovací systém. Čo to bude znamenať?

BRATISLAVA – V Bratislave obnoví svoju činnosť firma Mestský parkovací systém, ktorá je od novembra 2014 v likvidácii. Vo štvrtok o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci, ktorí zároveň schválili vymenovanie Petra Bánovca za dočasného konateľa spoločnosti, kým z výberového konania nevzíde nový šéf firmy. Odobrili taktiež vymenovanie nových členov dozornej rady, a to Igora Polakoviča, Jána Hrčku, Martina Chrena, Ľuboša Krajčíra a  Petra Hercega.

Mestský parkovací systém po obnovení svojej činnosti má pre hlavné mesto ako svojho jediného spoločníka zabezpečovať od 1. februára 2021 odťahovanie áut. Túto činnosť preberie po Dopravnom podniku Bratislava. Firma má zabezpečiť aj prevádzku doplnkovej parkovacej politiky na nezaradených komunikáciách, parkoviskách a vnútroblokoch v spolupráci s bratislavskými mestskými časťami i komerčnú prevádzku parkovania na prenajatých nehnuteľnostiach vo vlastníctve hlavného mesta (garážové a parkovacie domy, garážové státia v hromadných garážach) a tretích strán (pre iných vlastníkov parkovacích kapacít).

Na pozíciu konateľa firmy vyhlásia výberové konania

Venovať sa má aj takzvanému property manažmentu a správe nájomných a podnájomných zmlúv týchto nehnuteľností. Zabezpečovať má aj podporné služby pre parkovaciu politiku, ako registrácia a správa parkovacích kariet či oprávnení. Rovnako má pre mesto realizovať aj kontrolu či poskytovanie dát o parkovacích státiach z digitálneho monitoringu aj za pomoci „skenovacích vozidiel“ a ďalších zariadení ako podklad pre pokutovanie či vymáhanie. Prokúrou bola poverená projektová manažérka pre parkovaciu politiku Martina Vavreková. Na pozíciu konateľa firmy vyhlásia výberové konania.

Prvé parkovacie zóny majú spustiť na jeseň 2021

Mestský parkovací systém je obchodnou spoločnosťou so 100-percentnou majetkovou účasťou hlavného mesta. Založená bola v roku 1997. V roku 2014 schválilo mestské zastupiteľstvo jej zrušenie a odvtedy je v likvidácii. Vo firme evidovali ku koncu júna 2020 na účte 110.727 eur. Aktívum predstavuje aj zvyšok pohľadávky voči bývalému konateľovi vo výške 36.384 eur. V tejto veci je však stále vedené súdne konanie. Spoločnosť neeviduje žiadne záväzky, okrem nevyplatenej odmeny likvidátorke. Firma nemá hnuteľný ani nehnuteľný majetok. „Keďže počas likvidácie sa doposiaľ nezačalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku, likvidáciu je možné zastaviť a obnoviť činnosť spoločnosti,“ skonštatovalo hlavné mesto. Spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave v prvých zónach chystá hlavné mesto na jeseň 2021.

Zdroj: tasr, foto: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Činnosť obnoví Mestský parkovací systém. Čo to bude znamenať?

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php