eReport.sk
Zuzana Čaputová. Foto: tasr

Čaputovej sa nepáči, že sa štát zbavuje zodpovednosti za škody


Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zároveň sa rozhodla, že sporné ustanovenie týkajúce sa práva na náhradu škody a ušlého zisku napadne na Ústavnom súde (ÚS) SR. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Z novely vyplýva, že nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu sa majú odstrániť.

Ústavné právo nemožno zákonom odobrať alebo vylúčiť

Za protiústavné považuje nové ustanovenie, ktoré hovorí, že „právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené“.

Prezidentka tvrdí, že Ústava SR zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov.

„Je síce možné zákonom upraviť medze uplatňovania tohto práva, avšak nie je možné žiadne ústavné právo zákonom odobrať alebo vylúčiť. V praxi by to znamenalo, že štát by nezodpovedal ani za škody spôsobené prípadným nezákonným uplatňovaním tejto novely,“ vysvetlila hlava štátu.

Novou legislatívou sa má vyjasniť postavenie ÚVZ

Prezidentka sa rozhodla novelu podpísať vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Zároveň požiada ÚS o preskúmanie súladu sporného ustanovenia s ústavou bez toho, aby bola pozastavená účinnosť zákona ako celku.

Novou legislatívou sa majú vyjasniť postavenie nariadení ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie.

Právna úprava po novom hovorí, že ak je opatrenia potrebné nariadiť na celom území SR, jeho určitej časti alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva, ÚVZ alebo RÚVZ všeobecne záväzným právnym predpisom. Ten sa bude označovať ako vyhláška a nadobudne platnosť vyhlásením v plnom znení vo Vestníku vlády SR.

Zavádzajú sa aj nové právne nástroje

Novela má tiež zaviesť nové právne nástroje na boj s pandémiou. Úrady verejného zdravotníctva budú môcť nariadiť podmieňovanie vstupu do prevádzok registráciou osobných údajov osôb. To má pomôcť pri trasovaní kontaktov.

V zákone bude tiež definované, že pri ohrození verejného zdravia môžu úrady verejného zdravotníctva nariadiť používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok, karanténu osôb vstupujúcich na Slovensko, transport a jeho podmienky pri osobe s prenosným ochorením. Nariadiť budú môcť i dezinfekciu priestorov, prijímanie hygienických opatrení zamestnávateľom a podobne.

Kompetencie pribudnú NCZI

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) pribudnú kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Umožní im tiež využívať svoje informačné, komunikačné a sieťové technológie na účel plnenia ich úloh.

Zdroj: tasr, foto: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Čaputovej sa nepáči, že sa štát zbavuje zodpovednosti za škody

1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne