eReport.sk
foto: shutterstock

Ako to teda bude s odmenami pre zdravotníkov? Z výpisov nie je jasné, čo je za čo!

Ministerstvo zdravotníctva SR si chcelo byť isté, že odmeny pre zdravotníkov bojujúcich s pandémiou nového koronavírusu boli skutočne vyplatené. Povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ktorá reagovala na žiadosť o jasné usmernenie k dokladovaniu týchto finančných prostriedkov zo strany Slovenskej lekárskej komory a Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Ministerstvo podľa tvrdenia komory a zväzu vyzvalo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby zaslali kópie dokladov preukazujúcich poukázanie finančných prostriedkov na účet zdravotníckeho pracovníka, teda napríklad kópie výpisov z bankového účtu či výpis zo mzdového systému. Komora a zväz majú názor, že stačí zaslať elektronický formulár do systému Národného centra zdravotníckych informácií. V ňom poskytovateľ čestne vyhlasuje, že poskytnuté finančné prostriedky použil v súlade s ich účelom.

V najbližšom výplatnom termíne

Ako uviedli, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa pokynov odmenu zúčtovali a uhrádzali zdravotníckym pracovníkom v najbližšom výplatnom termíne po pripísaní finančných prostriedkov zo strany MZ SR. Uhrádzali ich zamestnancom v jednej platbe spolu so mzdou za príslušný kalendárny mesiac, tvrdia.

Doplnili, že z bankových a mzdových výpisov tak nie je možné určiť, aká časť z vyplatenej sumy zamestnancovi pripadá na mzdu za prácu a aká časť na odmenu za výkon práce v prvej línii, a zároveň aká časť dotácie bola použitá na úhradu odvodov. Podľa ich názoru v prípade poskytnutia údajov o výške mzdy zamestnanca bez jeho súhlasu by poskytovatelia konali v rozpore s GDPR. Eliášová pripomenula, že poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je viazané na konkrétny účel. „V tomto prípade bolo účelom odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov za prácu počas prvej vlny pandémie,“ povedala.

Zdôraznila, že preukázateľnosť čerpania na zúčtovanie je zákonná povinnosť. „Nakladanie s verejnými prostriedkami a následné spracovanie údajov nevyhnutných na splnenie zákonnej povinnosti nie je porušením GDPR. Napriek tomu je umožnená aj anonymizácia údajov, ktoré ministerstvo zdravotníctva požaduje pri predmetnom zúčtovaní – formou osobných čísiel,“ dodala. MZ SR napokon termín na dodanie účtovných dokladov predĺžilo do konca mája.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ako to teda bude s odmenami pre zdravotníkov? Z výpisov nie je jasné, čo je za čo!

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti